torstai 6. syyskuuta 2012

Blogin tarkoitus

Blogi

  • on opiskelijan osaamisen persoonallinen esite
  • on todiste kasvusta ja oppimisesta 
  • kuvaa koulutuksen sisältöä 
  • vahvistaa itsetuntoa 
  • tarjoaa mahdollisuuden kriittiseen ja omaa työskentelyä arvioivaan ajatteluun 
  • toimii keskustelun ja tutustuminen lähtökohtana 
  • avaa tulevaisuutta uusiin työ- ja opiskelumahdollisuuksiin