keskiviikko 27. syyskuuta 2017

Työssäoppimisen väliraportti

Tehtävä: Tutustu työssäoppimispaikkaan haastatellen työtovereitasi ja havainnoiden itse.

  • Kirjoita TOPin aikana yksi teksti/postaus viikossa blogiisi. 
  • Muista myös ottaa kuvia esim. työtehtävistä, työympäristöstä ja työvälineistä.
  • Pidä päiväkirjaa ja tee muistiinpanoja työpäivän jälkeen, jos päivän aikana et ehdi.
  • Voit kertoa muitakin asioita kuin tässä mainitut.

1. Kuvaile yritystä, esim.
  • työpaikan koko
  • henkilöstön määrä ja heidän toimenkuvansa
  • koneet ja laitteet, joita käytät
  • tilat: työskentelytilat, sosiaaliset tilat, muut tilat

2. Mikä on yrityksen liikeidea? Jos tunnet muita vastaavia yrityksiä, voit vertailla niihin. Kuvaile esim.
  • yrityksen asiakaskuntaa tai kohderyhmää
  • yrityksen laatua
  • miten yritys tuo itseään esille (mainonta, verkkosivut jne.)

3. Miten työpaikallasi on huomioitu työturvallisuus, esim.
  • käytännön toimet ja näkyvyys
  • mahdolliset ongelmat

4. Kerro omista työtehtävistäsi. Esim.
  • Mitä tehtäviä sait ja miltä ne tuntuivat?
  • Miten työssäoppiminen sujui alussa?
  • Opitko sinulle annetut tehtävät hyvin?
  • Millainen oli tavallisen työpäiväsi kulku?
  • Mitä hyviä ja huonoja puolia työhösi liittyi?
  • Mitä opit työstä ja itsestäsi?

5. Kerro työpaikan ilmapiiristä. Esim.
  • Miten koit ilmapiirin: positiivinen ja innostava vai stressaantunut ja kiireinen? Perustele.
  • Miten muut työntekijät suhtautuivat sinuun?
  • Miten sinä suhtauduit toisiin työntekijöihin?

6. Mitä tietoja ja taitoja työtehtävissä tarvitaan? Miten voisit itse kehittyä työn vaatimissa tiedoissa ja taidoissa?

7. Suosittelisitko työssäoppimispaikkaa toisille opiskelijoille? Miksi?