keskiviikko 27. syyskuuta 2017

Työssäoppimisen väliraportti

Tehtävä: Tutustu työssäoppimispaikkaan haastatellen työtovereitasi ja havainnoiden itse.

 • Kirjoita TOPin aikana yksi teksti/postaus viikossa blogiisi. 
 • Muista myös ottaa kuvia esim. työtehtävistä, työympäristöstä ja työvälineistä.
 • Pidä päiväkirjaa ja tee muistiinpanoja työpäivän jälkeen, jos päivän aikana et ehdi.
 • Voit kertoa muitakin asioita kuin tässä mainitut.

1. Kuvaile yritystä, esim.
 • työpaikan koko
 • henkilöstön määrä ja heidän toimenkuvansa
 • koneet ja laitteet, joita käytät
 • tilat: työskentelytilat, sosiaaliset tilat, muut tilat

2. Mikä on yrityksen liikeidea? Jos tunnet muita vastaavia yrityksiä, voit vertailla niihin. Kuvaile esim.
 • yrityksen asiakaskuntaa tai kohderyhmää
 • yrityksen laatua
 • miten yritys tuo itseään esille (mainonta, verkkosivut jne.)

3. Miten työpaikallasi on huomioitu työturvallisuus, esim.
 • käytännön toimet ja näkyvyys
 • mahdolliset ongelmat

4. Kerro omista työtehtävistäsi. Esim.
 • Mitä tehtäviä sait ja miltä ne tuntuivat?
 • Miten työssäoppiminen sujui alussa?
 • Opitko sinulle annetut tehtävät hyvin?
 • Millainen oli tavallisen työpäiväsi kulku?
 • Mitä hyviä ja huonoja puolia työhösi liittyi?
 • Mitä opit työstä ja itsestäsi?

5. Kerro työpaikan ilmapiiristä. Esim.
 • Miten koit ilmapiirin: positiivinen ja innostava vai stressaantunut ja kiireinen? Perustele.
 • Miten muut työntekijät suhtautuivat sinuun?
 • Miten sinä suhtauduit toisiin työntekijöihin?

6. Mitä tietoja ja taitoja työtehtävissä tarvitaan? Miten voisit itse kehittyä työn vaatimissa tiedoissa ja taidoissa?

7. Suosittelisitko työssäoppimispaikkaa toisille opiskelijoille? Miksi?